Betongväggar

Husconcept bygger med prefabricerade stenväggar. Väggarna är isolerade med Cellplast, Graphite eller PIR vilket ger ett U-värde på mellan 0,20 och 0,11 W/m2 K. Byggnadsstommen är helt okänslig för fukt och montage av hus sker snabbt. De lägenhetsskiljande väggarna är gjorda av 200 mm massiv betong. 

Grunden är traditionell platsgjuten betong med golvvärme som standard. Takstolar kläs med råspont och betongtakpannor och innerväggar reglas upp och kläs med gips.

Ventilation sker med mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX), som tillsammans med den välisolerade ytterväggen och återvinningen av luften leder till låga uppvärmningsbehov.