Historia

I maj 2014 startade Per Johnsson upp Husconcept AB. Tanken var att de skulle ligga på en orderstock på 50 lägenheter per år för att nå sitt mål. Det dröjde inte länge innan intresset för Husconcept AB ökade och beställningarna blev allt fler. I takt med en ökande orderstock behövdes även fler medarbetare. Idag har Husconcept AB tio medarbetare som arbetar med projektledning på våra olika projekt och en orderstock som ligger på 350 lägenheter per år.     

Affärsidé - Mål - Vision

Husconcept AB erbjuder en effektiv byggproduktion av marklägenheter, radhus och mindre flerbostadshus med kontroll från start till mål. Vårt mål är att kunna erbjuda kunder ett brett urval av hus, med smarta lösningar till rätt pris. Husconcept AB arbetar tillsammans med kompetenta byggare, arkitekter och materialleverantörer för att fortsätta jobba framåt och utveckla idén om kostnadseffektiva byggen och samtidigt kunna ligga i framkant när det gäller utvecklingen på den ständigt föränderliga byggmarknaden. 


Våra hemnycklar

Våra hemnycklar beskriver hur vi på Husconcept arbetar, hur vi är som personer och hur vi vill bli uppfattade av våra kunder, samarbetspartners och leverantörer. Våra värderingar genomsyrar hela vår verksamhet och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla företaget och de anställda för att leverera ett så bra resultat som möjligt.