Klippan Kapell


I början av augusti påbörjades byggnationen av 20 marklägenheter i Klippan tillsammans med fastighetsbolaget Acribo.  20 veckor senare stod dessa klara. Det är en snabb byggtid vilket krävde att alla entreprenörer jobbade tillsammans för att hålla tidsplan. Idag är det Klippans kommun som står för uthyrningen av lägenheterna. 

Väggarna är byggda med sandwichpaneler med pir-isolering vilket ger väldigt bra u-värde. Varje lägenehet var på 2 rok, 41 kvm stora.