Historia

I maj 2014 startade Per Johnsson tillsammans med Stefan Linderoth upp Husconcept AB. Tanken var att de skulle ligga på en orderstock på 50 lägenheter per år för att nå sitt mål. Det dröjde inte länge innan intresset för Husconcept AB ökade och beställningarna blev allt fler. I takt med en ökande orderstock behövdes även fler medarbetare. Idag har Husconcept AB tio medarbetare som arbetar med projektledning på våra olika projekt och en orderstock som ligger på 350 lägenheter per år.